Dobre praktyki Global Motion w raporcie FOB

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. W ten sposób powstaje największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Praktyki w niej zawarte tworzą unikalny obraz społecznej odpowiedzialności firm w naszym kraju

W 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią. Jedną z praktyk w zakresie zrównoważonego transportu stanowią działania Global Motion na rzecz obniżenia emisji spalin poprzez wymianę taboru na nowoczesne ciężarówki spełniające normę emisji EURO VI.

Raport CSR 2014