Mam zawód – mam pracę w regionie

Zgodnie z polityką firmy Global Motion, jednym z priorytetów w dbaniu o lepsze jutro jest przekazywanie zdobytej wiedzy kolejnym pokoleniom. Chętnie dzielimy się swoim know-how z uczniami i studentami lokalnych placówek oświatowych. W ubiegłym miesiącu w naszym biurze w Sosnowcu swoją wiedzę na temat codziennej pracy spedytora międzynarodowego w ramach projektu Mam staż – mam pracę w regionie wspieranego ze środków UE, pozyskało dwóch uczniów z Technikum Transportowego nr 4 w Sosnowcu. Dawid i Daniel odbyli staż w dziale transportu, gdzie mogli po raz pierwszy zetknąć się z codzienną pracą spedytora i poznać nowoczesne systemy IT do zarządzania transportem. Wierzymy, że takie doświadczenia to okazja do zdobycia nowych umiejętności i możliwość ukierunkowania swojej kariery zawodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
mam zawód - mam prace

mam zawód – mam prace