Dobre praktyki Global Motion w raporcie FOB

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. W ten sposób powstaje największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Praktyki w niej zawarte tworzą unikalny obraz społecznej odpowiedzialności firm w naszym kraju

W 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią. Jedną z praktyk w zakresie zrównoważonego transportu stanowią działania Global Motion na rzecz obniżenia emisji spalin poprzez wymianę taboru na nowoczesne ciężarówki spełniające normę emisji EURO VI.

Raport CSR 2014

Dobry Klimat dla Rodziny

Global Motion w finale konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny” o nagrodę Pary Prezydenckiej. Konkurs, organizowany we współpracy Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami pracodawców, służy upowszechnianiu rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego. Para Prezydencka nagrodziła firmy i instytucje, które podejmują działania w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie. Global Motion znalazło się w zaszczytnym gronie finalistów na gali wręczenia nagród, która odbyła się 3 lutego w Pałacu Prezydenckim.

Aleksandra Czok przyjmuje podziękowania od Prezydenta RP

Aleksandra Czok przyjmuje podziękowania od Prezydenta RP

 

Read more

Mam zawód – mam pracę w regionie

Zgodnie z polityką firmy Global Motion, jednym z priorytetów w dbaniu o lepsze jutro jest przekazywanie zdobytej wiedzy kolejnym pokoleniom. Chętnie dzielimy się swoim know-how z uczniami i studentami lokalnych placówek oświatowych. W ubiegłym miesiącu w naszym biurze w Sosnowcu swoją wiedzę na temat codziennej pracy spedytora międzynarodowego w ramach projektu Mam staż – mam pracę w regionie wspieranego ze środków UE, pozyskało dwóch uczniów z Technikum Transportowego nr 4 w Sosnowcu. Dawid i Daniel odbyli staż w dziale transportu, gdzie mogli po raz pierwszy zetknąć się z codzienną pracą spedytora i poznać nowoczesne systemy IT do zarządzania transportem. Wierzymy, że takie doświadczenia to okazja do zdobycia nowych umiejętności i możliwość ukierunkowania swojej kariery zawodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
mam zawód - mam prace

mam zawód – mam prace

Świąteczne życzenia

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom za zaufanie i współpracę w 2014 roku.

Składamy najserdeczniejsze życzenia miłości i spokoju Wigilijnej Nocy. Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem.

Zarząd i Pracownicy Global Motion Sp. z o.o.

Wspieramy UNICEF

Razem wspieramy UNICEF

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to forma tzw. mądrej pomocy pozwalająca wyjść rodzinom z trudnej sytuacji i zacząć nowy etap w życiu. W tym roku Szlachetna Paczka została przygotowana ze środków i darów zgromadzonych przez pracowników firmy Global Motion. Oddolna inicjatywa połączyła wszystkich pracowników dając im wspólny cel niesienia pomocy. Rodzina jest jedną z najwyższych wartości w naszej firmie, dlatego aby podkreślić jej rolę w społeczeństwie, paczka została skierowana do wielodzietnej rodziny z Sosnowca. Cytując słowa naszych pracowników: „…miło będzie usiąść do Wigilijnego stołu wiedząc, że mogliśmy podarować komuś trochę szczęścia i uśmiechu”.

main-banner