Dzień bez samochodu

Trudno wyobrazić sobie dziś świat bez samochodów, szczególnie bez transportu drogowego. Wszystko, co nas otacza: od komputera, z którego właśnie korzystasz przez ubrania po produkty spożywcze, które dziś zjadłeś, przejechały część swojej trasy w ciężarówce. Niemniej można zmienić pewne przyzwyczajenia i korzystać z samochodu w sposób bardziej przyjazny środowisku. To jest celem organizowanego od 2000 roku Dnia bez samochodu. 

Dzień bez samochodu

Read more

Dobre praktyki Global Motion w raporcie FOB

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera działania firm w zakresie CSR z danego roku. W ten sposób powstaje największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Praktyki w niej zawarte tworzą unikalny obraz społecznej odpowiedzialności firm w naszym kraju

W 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym praktycznie co trzecia stanowiła praktykę długoletnią. Jedną z praktyk w zakresie zrównoważonego transportu stanowią działania Global Motion na rzecz obniżenia emisji spalin poprzez wymianę taboru na nowoczesne ciężarówki spełniające normę emisji EURO VI.

Raport CSR 2014

Mam zawód – mam pracę w regionie

Zgodnie z polityką firmy Global Motion, jednym z priorytetów w dbaniu o lepsze jutro jest przekazywanie zdobytej wiedzy kolejnym pokoleniom. Chętnie dzielimy się swoim know-how z uczniami i studentami lokalnych placówek oświatowych. W ubiegłym miesiącu w naszym biurze w Sosnowcu swoją wiedzę na temat codziennej pracy spedytora międzynarodowego w ramach projektu Mam staż – mam pracę w regionie wspieranego ze środków UE, pozyskało dwóch uczniów z Technikum Transportowego nr 4 w Sosnowcu. Dawid i Daniel odbyli staż w dziale transportu, gdzie mogli po raz pierwszy zetknąć się z codzienną pracą spedytora i poznać nowoczesne systemy IT do zarządzania transportem. Wierzymy, że takie doświadczenia to okazja do zdobycia nowych umiejętności i możliwość ukierunkowania swojej kariery zawodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2014 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
mam zawód - mam prace

mam zawód – mam prace