4

Społeczna odpowiedzialność biznesu.

Spółka Global Motion w swoich działaniach szczególnie skupia się na trzech aspektach otoczenia, w którym funkcjonuje:  społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Global Motion prowadzi i rozwija swoją działalność w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Podejmowane decyzje uwzględniają dialog z interesariuszami oraz troskę o przyszłe pokolenia.

Cele CSR

  • Aktywny dialog partnerski z interesariuszami
  • Troska o środowisko naturalne
  • Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

SPOŁECZEŃSTWO

  • Wspieramy lokalne inicjatywy mające na celu promocje zdrowego trybu życia i poprawę kondycji fizycznej mieszkańców.
  •  Jesteśmy inicjatorem serii spotkań edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym mających na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

ŚRODOWISKO

  • Jako pierwsza firma transportowa w Polsce wprowadziliśmy do swojej floty ciężarówki o obniżonej emisji spalin spełniające normę EURO VI, dzięki czemu staramy się efektywnie obniżyć pozostawiany przez naszą flotę ślad węglowy.

  • Dzięki innowacyjnym systemom IT aktywnie minimalizujemy liczbę przejechanych kilometrów, a tym samym emisję CO2.

GOSPODARKA

Dbamy o edukację przyszłej kadry technicznej. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami kierunku Transport i logistyka oraz ufundowaliśmy stypendium naukowe dla najzdolniejszych studentów. W naszej firmie uważamy, że ludzie są najważniejsi. Oferujemy przyjazne warunki i elastyczne godziny pracy. Wspieramy powrót do pracy młodych mam i pomagamy rozpocząć karierę zawodową absolwentom.