kontakt

Dane konktaktowe

Adres prowadzenia
działalności operacyjnej:

ul. Spacerowa 1
41-253 Czeladź

+48 32 725 47 71 office@globalmotion.pl

Dział sprzedaży

sales@globalmotion.pl

Global Motion Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3
31-150 Kraków

+48 12 357 21 50

+48 12 350 58 48

office@globalmotion.pl

NIP: 6762432971,

REGON: 121407268

Kapitał zakładowy: 250 000,00 PLN

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000372271