5

Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Tomasz Grygiel

Dyspozytor

Języki: polski, włoski, angielski

Telefon: 608-019-697

E-mail: t.grygiel@globalmotion.pl

Daniel Kaleta

Dyspozytor

Języki: polski, angielski

Telefon: 784-021-833

E-mail: d.kaleta@globalmotion.pl

Dane kontaktowe

Adres prowadzenia działalności operacyjnej:

ul. Spacerowa 1
41-253 Czeladź

Dane rejestrowe

Global Motion Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
tel.: +48 12 357 21 50
FAX: +48 12 350 58 48
E-mail: office@globalmotion.pl
NIP: 6762432971,
REGON: 121407268

Kapitał zakładowy: 250 000,00 PLN

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000372271

Oddział w Bełchatowie:
ul. Dąbrowskiego 24c
97-400 Bełchatów

Biuro w Czeladzi:
ul. Spacerowa 1
41-253 Czeladź

Wyślij nam wiadomość

Nasza siedziba